جهت جستجوي كتاب برخي از مشخصه هاي آن را ثبت نموده  و دكمه جستجو را فشار دهيد
تعداد کتاب 5922 تعداد عنوان کتاب 2924  
انتشارات :
گروه :
وضعیت :      
نام کتاب :
نویسنده :
   
کد اختصاص داده شدهنام کتابنویسندگانتعدادنام انتشاراتسال انتشارگروهوضعیت
10000اصول ساختمان داده ها در ++Cحسن علیزاده2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10001آموزش تصويريINTERNETحسن جوهرچی2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10003ستاره شناسي بارايانه هاي خانگي ++Cسیدفرخ حدیقه1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10005خودآموز جامع برنامه نويسي شي گرا ++Cمحمد حسن نیکبخش تهرانی1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10006مهندسي نرم افزار علی قبادی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10007زبانهاي برنامه سازي مریم حسن خانی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10008سيستم عاملمریم حسن خانی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10009ساختمان داده هامریم حسن خانی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10010برنامه نويسي پايگاه داده ها C# 2008 SQL SERVERرضا سرابی میانجی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10011 مرجع كامل REGISTRYمايكروساخت ويندوزويستا MICRCSOFT WINDOWS VISTUمهندس حسین عسگرپور1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10012مباني برنامه نوسي با استفاده از جاوا محمد حسن نیکبخش تهرانی2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10013آموزش SQL SERVER 2008حبیب فروزنده نیا دهکردی 4هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10017نانوتكنولوژي و كاربرد انسیدمحسن کالوندی1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10021ديتل چگونه با ++Cبرنامه بنويسيم حسین ابراهیم زاده1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10022راهنماي گام به گام نرم افزار FISH STATPLUSمهدی جبارزاده 3هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10024ساختمان داده هادر++Cحسین ابراهیم زاده1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10025آموزش وبلاگ نويسيمهدی کامیار 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10026سيستم عامل2وكارگاه علیرضا جباریه 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10027الگوريتم ژنتيك وبهينه سازي سازه هاي مركب امید باوی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10028مرجع كامل آژاكسحسین رمضانی1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10029مقدمه اي بر هوش مصنوعي توزيع شده (معرفي عامل وسيستم چند عامله)احمد عبدا... زاده بار فروش1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10032مرجع كامل هوش مصنوعي و برنامه نويسي پرولوكرامین مولانا پور2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10033شبكه ها NETWORKSمحمد حسن مهدوی1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10034برنامه نويسي به زبان اسمبلي براي كامپيوتر هاي شخصيفیض ا خاکپور1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10036برنامه نويسي(الگوريتم فلوچارت وزبان7B)(شاخه كاردانشمنصور ولی نژاد2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10037آموزش تصويري صفحات وب باPHP5رضا سرابی میانجی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10038مرجع الفبايي Front page 2002سیما مجاهد 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10039آموزش گام به گام Microsoft Front page2000پیمان سمرقندی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10040آموزش تصويري Office 2003حبیب فروزنده نیا دهکردی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10041مونتاژكامپيوتر (به انضمام مفاهيم ونصب شبكه )سیروس لرستانی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10042مرجع كامل سخت افزار امیر بازدار 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10043پرسش وپاسخ Microsoft Front page2000پیمان سمرقندی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10044آموزش گام به گام Front page2002رضا غفاری 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10045عيب يابي صفحات وب امیر حسین رضوی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10046آموزش سريع وبصري فرانت پيچ 2002محمد حسن مهدوی1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10047راهنماي جامع HTML DHTML XML عین الله جعفر نژاد قمی 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10049كارور شبكه اينترنت غلامرضا خلیق 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10051كتاب آموزشي مهندسي اينترنت بهزاد اکبری 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10053شبكه TCP/IPعین الله جعفر نژاد قمی 2هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
10054مفاهيم شبكه مسعود عسگری 1هما آذر1فنی و مهندسی کامپیوترفعال
12345678910...